НАШАТА СТРАТЕГИЯ и ЦЕЛ

Целта ни не е сложна: Да бъдем Вашият избор за асансьори.

Водени от стремеж към качество, последователност, гъвкавост, бързо обслужване, иновации и развитие, ние вървим напред и гледаме в бъдещето.

Ние се грижим за ЗДРАВЕТО и СИГУРНОСТТА на нашите клиенти и крайни потребители, почтеността и моралността, откриваме непрекъснато ПРОГРЕСА и НОВОСТИТЕ, винаги с Любов към хората и нашата работа.

В РЕИ ЛИФТ нашата работа е съпътствана от постоянни усилия за работа преди всичко с чуство за обществена отговорност по отношение на нашите клиенти, партньори и инвеститори, които вярват в нас, както и към природата и средата в която живеем и работим.

Ние сме мотивирани и обосновани, подкрепяме и поддържаме, създаваме и въвеждаме новостите.

Ние постигаме прогрес, растеж и новаторство.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Околната среда е наша основна цел и вдъхновение при предлагане на нашите продукти. Нуждата от защита на околната среда и висока енергийна ефективност е основна двигателна сила в повечето международни компании от световен мащаб. Ние предлагаме екологично ефективни асансьори с икономия от енергия до 70% в сравнение с конвенционалните технологии.

НАШЕТО КАЧЕСТВО

Ние поставяме качеството на нашите асансьори на първо място. Ние създадохме и развиваме политика по качество в съответствие с ИСО 9001 съгласно Директива 95/16/ЕС, чрез които постигаме изцяло изискванията за качество в Европейския съюз. Фокусираме нашата работа и към специфичните изисквания на конкретни местни пазар.

НАШИЯТ ИНЖЕНЕРИНГ

Непрекъснато предлагане на нови продукти е с цел покриване на всички нужди на клиента в сверата на вертикалния транспорт. Ние сме експерти в специалните разработки. Покриваме диапазон на товароподемност от 50 кг. до 20 тона и скорост на подем от 0,15 м/с до 6 м/с. Дизайна на нашите кабини съответства на този на Вашата сграда, както и на всички нужди за сгради като офисни, жилищни, производствени, болници и др.

НАШИЯ ДИЗАЙН

Ние предлагаме нови переспективи в опита и практиката на вертикалния транспорт, като създадохме уникално усещане в нова линия от кабини с футуристичен дизайн.

Задание
Моля попълнете вашите изисквания за асансьор и ние ще се свържем с вас, за да ви предоставим оферта.
За нас
За Рей Лифтс ООД Проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на асансьори.

Реализирани проекти

Качествена изработка дълъготрайна експплоатация комфорт и надеждност
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
Проект 5
Проект 6
Проект 7
Проект 8